Охрана с технически
средства за сигурност (СОД)

Сигнално-охранителната дейност

Прецизно структуриран процес, съобразен със Закона за частната охранителна дейност, предпочитанията на клиента и препоръките от експертите на „Професионална Защита – Електроник” ООД. Задължително се спазват приложимите нормативни изисквания и стандарти.

Услугата включва:

Ползвателите на услугата „Охрана с технически средства за сигурност” получават:

 • Оптималната конфигурация на техническата система за сигурност.
 • Подробна информация за компонентите на системата.
 • Възможностите за комбиниране с други услуги, предлагани от фирмата.
 • Цените на предлаганите технически средства и услуги, начини на плащане, преференциални условия, актуални промоции и др.
 • Сроковете за изграждане на системата.
 • Препоръките за подобряване сигурността на обекта.
 • Стойността на необходимата за изграждане на обекта техника.
 • Цени на услугите по монтаж, настройка и програмиране на техническите средства.
 • Срок за изграждане на системата.
 • Гаранционнен срок на техниката.
 • Условия и начин за плащане.
 • Нормативни документи, чиито изисквания се спазват при изработването на проекта.
 • Проектни решения за системата.
 • Спецификация на вложената техника.
 • Блок-схема на системата.
 • Схема с точното разположение на елементите от системата.
 • Всички необходими съгласувания, одобрения и заверки, удостоверяващи валидността на проекта.

Окабеляване, монтаж на техническите средства за сигурност, настройка – позволяваща адекватна и безотказна работа на системата, програмиране – осигуряващо възможно най-точна информация за събитията на обекта и обучение на клиента за работа със системата.

Периодични проби на всички програмирани сигнали и измерване на моментните показатели на електронните компоненти, с които е изградена системата.

 • Пренастройване и препрограмиране на цялата система или на отделни нейни компоненти.
 • Подмяна и ремонт на място, на отделни компоненти.
 • Преместване (демонтаж и монтаж) на технически средства при възникнала необходимост.
 • Демонтаж на неизправни компоненти и замяната им с временни такива, до отстраняване на повредата.
 • Ремонт в сервиза на фирмата, настройване и тестване.
 • Монтаж на отремонтираната част и тестване цялостната работа на системата.

Още услуги, които предлагаме