Мониторинг

Услугата включва денонощно (24 часово) наблюдение, регистриране, анализ и обработване на информация (сигнали) от охраняваните обекти. Осъществява се от екип отлично подготвени професионалисти (оператори по сигурността), чрез използване на комплекс от модерни, високо технологични и надеждни технически системи.

Предлага се както самостоятелно, така и в комбинация с всяка от останалите услуги извършвани от фирмата.
Особеностите при изпълнението ѝ се договарят индивидуално:

  • В зависимост от предпочитанията на клиента.
  • Съгласно препоръките на експертите на „Професионална Защита – Електроник” ООД.

Ползвателите на услугата
"Мониторинг" получават

Още услуги, които предлагаме