Обществен трезор

Инкасова дейност

“Професионална Защита – Електроник” ООД има лиценз за извършване на инкасова дейност. Инкасирането на парични средства, ценни пратки и товари на клиенти се организира и извършва съгласно изискванията на НАРЕДБА № I-171 ОТ 2 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КОНТРОЛА ПО ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА СИГУРНОСТТА НА БАНКИТЕ И НЕБАНКОВИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ.
Фирмата оборудва банкови офиси и обекти със сигнално-известителни системи и телевизионна техника в съответствие с БДС IEC 839-1-1, БДС IEC 839-4 и разпоредбите на Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите.

Обществен трезор

  • “Професионална Защита – Електроник” ООД разполага със собствени денонощни трезори в офисите Перник и Пловдив.
  • За съхранение на пари, бижута, ценни предмети и документи трезорът предлага широк спектър от касети, задоволяващи всички изисквания на клиентите.
  • Абонатите на централизирана охрана на “Професионална Защита – Електроник” ООД, ползват 20% отстъпка от таксите.

Още услуги, които предлагаме