За Нас

Фирма „Професионална Защита – Електроник” ООД е с над 30 годишен опит в изграждането на обекти с техника за електронна защита.

Към момента дейността на фирмата обхваща:

Организацията и осъществяването на дейността са съобразени със Закона за частна охранителна дейност, което е предпоставка за най-висока сигурност на клиентите ни.

Численият състав на фирмата е от над 800 служители, а автопаркът е от 60 автомобила. Към момента се охраняват над 30 000 обекта на територията на цялата страна.

Фирмата има пазарно структурирана и функционално ситуирана мрежа от над 140 дилъра. Изградените регионални офиси в градовете Перник, Пловдив, Бургас и Русе както и дилърска мрежа, покриват територията на цялата страна.

Професионализмът, качествената техника, с която изграждаме обектите, техническото абонаментно обслужване и профилактика на същите, ни правят предпочитан партньор за фирми както от България така и от Европа и Азия.

Качествени услуги

„Професионална Защита – Електроник” ООД е единствената фирма в света, чиито технически системи показват по всичките канали в реално време една и съща информация за събитията на обекта – алармено събитие с разпознаване на нарушената зона, въвеждане на код с разпознаване на всеки отделен потребител, байпасирани зони, изтощени батерии на радиодатчици (безкабелни) и отделни елементи от системата с моментално разпознаване на разположението им в обекта и много други събития.

Във фирмата е внедрена GPS система за управление и мониторинг на фирмените автомобили. Системата разполага с интуитивен интерфейс, способстващ за бързото и безпроблемно интегриране в обичайния работен процес.

  1. Ползвателите на нашите услуги получават качествена и надеждна информация, осигурена чрез използване на съвременни технически системи и съоръжения с възможности за:
  2. Приемане, разпознаване и предаване в реално време на 65 000 отделни събития.
    Многоканално приемане и предаване на информация, чрез използване на:
  • телефон;
  • радиовръзка;
  • GSM/GPRS мрежа;
  • GSM/SMS канал;
  • интернет;
  • видеонаблюдение.

Нашата история

1993
„Професионална Защита – Електроник” ООД е създадена през 1993 г. като търговско дружество. Фирмата става официален представител на канадската фирма DSC за България, която е световен лидер в производството на сигнално-охранителна и пожароизвестителна техника, техника за контрол на достъпа и видеонаблюдение. Дейността на фирмата стартира с търговия, монтаж и поддръжка на този тип техника.
1997
Развивайки идеята за организиране дейността за защитата на информация и имущество през 1997 г. фирмата предлага на своите клиенти, физически и юридически лица, мониторинг с пейджинг система за оповестяване.
1998
Все по-високите изисквания на клиентите водят до разширяване дейността на фирмата и през 1998 г. фирмата вече предлага и реакция с автопатрулни екипи на своите клиенти, благодарение на коректните взаимотношения и постигнати договорености с фирми от бранша.
1999
1999 г. е преломна в дейността на „Професионална Защита – Електроник” ООД. Натрупаният опит през годините, бързото развитие на фирмата по всички направления в охранителният бизнес, доверието на клиентите към предлаганата техника и към нас, водят до структуриране дейността по охрана в изпълнение на основният ПРИНЦИП:
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯ И ИМУЩЕСТВО ЧРЕЗ КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И ДОВЕРИЕ.
Фирмата започва цялостно обслужване на своите клиенти, като за целта създава собствен автопарк с патрулни и сервизни автомобили. Взаимоотношенията с клиентите се определят от многофункционалността на продуктите и професионалното обслужване през целия процес - офериране, сключване на договор, инсталация, поддръжка и 24-часова охрана, гаранционен и следгаранционен сервиз. Поставя се началото на изграждане на партньорска мрежа с фирми от цялата страна.
2000
Високият професионализъм и иновативното мислене на служителите във фирмата способстват поредната стъпка в развитие на дейността и през 2000 г. „Професионална Защита – Електроник” ООД започва производствена дейност. С разрешението на DSC Канада се произвеждат устройства за предаване на данни на големи разстояния, централизирани съоръжения за оборудване на мониторинг центрове, захранващи модули и метал детектори. Същата година се регистрира DSC Bulgaria, холдингова структура от 6 фирми. Една от фирмите в холдинга е “Професионална защита – Eлектроник” ООД. Тя е първата и основна фирма, която се занимава със защита на обектите и е официалният дистрибутор, подписал договорите за дистрибуция с канадската фирма-майка.
2004
През 2004 г. фирмата излиза извън пределите на страната и започва външнотърговска дейност. Произвежданите изделия са търсени от страни като Грузия, Колумбия, Албания, Дания, Македония, Гърция и Унгария.
2011
От 2011 г. заработва новопостроеният офис на „Професионална Защита – Електроник” ООД, намиращ се в кв. Бояна на застроена площ от 3000 кв. м.
2012
През 2012 г. фирмата придобива „Спайдър-4” ЕООД и отваря нов офис в гр. Бургас.
2015
В началото на 2015 г. фирмата поема под охрана своят 30 000 обект, с което утвърждава името си на водещ фактор в охранителната индустрия в България.
Previous slide
Next slide

Нашият екип

Валери Замфиров

Управител

Мария Караджинова

Главен счетоводител

Елена Стоянова

Дирекция инженеринг

Николай Йорданов

Дирекция мониторинг и автопатрулна охрана

Михаил Славчев

Отдел автотранспорт

Красимир Крумов

Дирекция физическа охрана

Юлиан Турбинов

Мениджър информационна сигурност и качество

Милен Томов

Регионален мениджър Перник

Живко Йовчев

Регионален мениджър Пловдив

Александър Костадинов

Регионален мениджър Бургас

Борислав Стоянов

Регионален мениджър Русе