Автопатрулна охрана

Услугата включва денонощно (24 часово) реагиране на алармени и други сигнали от охраняваните обекти, чрез използване на мобилни патрулни екипи. Реакцията се осъществява от специално подготвени за тази дейност служители чрез използване на МПС. Действията им са съобразени със спецификата на района, който обслужват. Индивидуалното оборудване на автопатрулните охранители включва униформено облекло с отличителни знаци на фирмата, устройства за бърза комуникация, оръжие, фенер, помощни средства за самоотбрана и задържане на нарушители. Служителите са подготвени за действия в ситуации с различна степен на сложност, при спазване на законовите изисквания и добрите практики в областта.

Автопатрулната охрана се предлага както самостоятелно, така и в комбинация с всяка от останалите услуги извършвани от фирмата. Особеностите при изпълнението ѝ се договарят индивидуално:

Клиентите на услугата "Автопатрулна охрана" получават:

Още услуги, които предлагаме