Физическа охрана

Услугата включва денонощна или почасова въоръжена или неовъоръжена охрана на отделни обекти и намиращите се в тях материални ценности, имущество, стоки, оборудване, информация и др. Подходяща е за битови, административни, промишлени, търговски, банкови и др. обекти, независимо от техните мащаби. Осъществява се от специално обучени за тази дейност служители, чиито лични качества и подготовка са съобразени със спецификата на обекта, който охраняват. В зависимост от изпълняваните задачи, охранителите разполагат с подходящо оборудване – моторни превозни средства, униформено и защитно облекло с отличителни знаци на фирмата, устройства за бърза комуникация, огнестрелно или газово оръжие, детектори за метал, мобилно осветление, помощни средства за самоотбрана и задържане на нарушители. Служителите са подготвени за действия в ситуации с различна степен на сложност, при спазване на изискванията на Закона за частна охранителна дейност.

Физическата охрана се предлага както самостоятелно, така и в комбинация с всяка от останалите услуги извършвани от фирмата. Особеностите при изпълнението ѝ се договарят индивидуално:

Клиентите на услугата "Физическа охрана" получават:

Още услуги, които предлагаме