Изграждане и поддръжка
на пожароизвестителни системи

Пожароизвестяването е основен елемент в процеса на превенция на пожара. Целта на всяка система за пожароизвестяване е откриването на пожара на възможно най-ранен етап. Системата генерира алармен сигнал при наличие на поне един от компонентите на горенето – дим, пламък или топлина. В зависимост от пожарния риск и конкретното приложение, пожароизвестителните системи, които проектираме и изграждаме са два вида – конвенционални и адресируеми.

Независимо от вида на системата, пожароизвестителните централи са с лесен и интуитивен за работа потребителски интерфейс. Това позволява на отговорния персонал по безопасността на обекта да реагира незабавно и да предприеме правилните действия в случай на алармено събитие.

Защо да изберете нас за Вашата инсталация?

Още услуги, които предлагаме