Показване на 4 резултата

Преглед 9 12 18 24

Адресируемите централи формират ядрото на пожароизвестителните системи на DSC България, позволявайки прецизно идентифициране на местоположението и характера на потенциален пожар. В съчетание с адресируеми устройства, като датчик за дим, за топлина и вътрешен пожарен бутон, тези системи позволяват бързи и целенасочени реакции, минимизирайки риска от фалшиви сигнали и повишавайки цялостната безопасност.